de Waal, Alex (toim.)

Unohdettujen sotien Afrikka

25.00 

Varasto loppu

tuotetunnus (SKU) 952-471-134-6

Afrikalla on edessään mittavat poliittiset ja humanitaariset haasteet. Kuudessatoista Afrikan maassa on meneillään sota tai vakava selkkaus.
Kirja johdattelee sodan ihmisjärjelle käsittämättömään olemukseen ja etsii vastauksia muun muassa siihen, miksi sota jatkuu Afrikassa ja mitkä ovat sotien ja kansanmurhien syitä. Entä mikä on humanitaarisen avun tulevaisuus?

***

“Sota synnyttää sotaa” -hypoteesistä on olemassa sekä heikko että vahva versio. Heikon version mukaan sotia syttyy siellä, missä niitä on ollut ennenkin. Sotien syistä siinä ei tehdä minkäänlaisia johtopäätöksiä. Tässä muodossa väittämä ei ole kovin kiinnostava. Se tukee argumenttia, jonka mukaan sodat saavat alkunsa tietyistä “ydinsyistä”, kuten etnisestä heterogeenisyydestä keinotekoisten rajojen sisäpuolella. Ydinsyyt eivät muutu ajan myötä ja voivat näin ollen aiheuttaa toistuvia konflikteja. Jos etniset erot aiheuttivat sodan jossain maassa vuonna 1975, on täysin mahdollista, että samat syyt aiheuttavat sodan vuosina 1985, 1995 ja 2005.

Vahva versio hypoteesistä on, että jokin sodan luonteessa itsessään saa sen syttymään yhä uudestaan. Siten olennaisin tekijä on sodan olemassaolo, ei mikään sen taustalla oleva ydinsyy. Seuraavassa tutkitaan juuri tätä hypoteesia. Aikaisempien sotien perintönä on joukko selvittämättömiä asioita, jotka ovat seurausta epätäydellisistä tai heikosti toteutetuista rauhansopimuksista, viimeaikaisesta perinteestä ajaa poliittisia päämääriä sotilaallisin keinoin sekä aseita, kannattajajoukkoja ja tukijoita omaavien sotilaallisten yrittäjien läsnäolosta. Sodilla on myös taipumus levitä yli rajojen, kun naapurimaat sotkeutuvat toistensa konflikteihin. Tämä synnyttää eräänlaisia konfliktijärjestelmiä esimerkiksi Afrikan sarvessa, suurten järvien alueella sekä osissa Länsi-Afrikkaa. Trendiä vahvistaa kaksi tekijää: sodan oma logiikka, joka laajentaa ja pitkittää sotaa, sekä monien afrikkalaisten valtioiden heikkous, joka tekee ne alttiiksi konflikteille.

Tekijä: Alex de Waal (toim.)
Alkuteos: Who Fights? Who Cares? War and Humanitarian Action in Africa
Suomentanut: Jorma Penttinen
383 s.
nid.
ISBN: 952-471-134-6
ilm.