Noam Chomsky

Ideologia ja valta, 2: Yhdysvallat ja muu maailma

22.50 

Varasto loppu

tuotetunnus (SKU) 9c500b50b4d4

Kirjat voivat olla joko pelkkää viihdettä tai välineitä maailman muuttamiseksi

– Noam Chomsky

Yhdysvaltojen tunnetuin toisinajattelija Noam Chomsky on jo 1960-luvulta asti toiminut vallan ja ideologian terävänä kriitikkona. Hän on nostanut lukuisissa teksteissään esille ikäviä tosiseikkoja vallitsevan talousjärjestelmän ja maailmanpolitiikan valtiaiden toiminnasta. Chomsky ei epäröi puhua havaitsemistaan epäkohdista tai kyseenalaistaa niistä vastuussa olevien mahtavien intressiryhmien moraalia ja ideologista oikeutusta.

Teokseen on koottu toistaiseksi laajin suomen kielellä ilmestynyt valikoima Chomskyn poliittisia tekstejä. Valikoima sisältää tekstejä vuosien 1971 ja 2001 väliltä ja ne käsittelevät Chomskyn poliittisen tuotannon keskeisiä aihealueita: etiikkaa ja älymystön vastuuta, mediaa ja ideologiaa, USA:n sisä- ja ulkopolitiikkaa, maailman konfliktialueiden tapahtumien syitä ja taustoja, globalisoituvan markkinatalouden kritiikkiä sekä hänen näkemyksiään siitä, miten yhteiskuntakehitystä voitaisiin ohjata demokraattisempaan ja inhimillisempään suuntaan.

Lisäksi kirjan johdanto-osassa luodaan katsaus Chomskyn henkilöhistoriaan ja hänen tuotantoonsa.

Chomskyn eri tekstejä nivoo yhteen hänen tapansa asettaa yksityisen eduntavoittelun muokkaama todellisuus ja siitä esitetyt ideologiset kuvaukset törmäyskurssille keskenään. Tuloksena on kriittinen esitys, jossa vallitsevan järjestyksen kaunopuheisten ja myös kyynistenkin perustelujen onttous paljastuu harhakuvitelmista riisuttuna. Käsillä oleva valikoima tarjoaakin Chomskyn tuotannon esittelyn ohella tiukan “älyllisen itsepuolustuskurssin” kaikille niille, jotka näkevät mielekkääksi kyseenalaistaa nykyisen maailmanjärjestyksen vaihtoehdottomuutta julistavat taloudellis-poliittiset opit.

Arvostettu mielipidejohtaja, älykkö ja jopa toisinajattelijana pidetty Noam Chomsky ( s. 1928) on jo 1960 lopulta lähtien kritisoinut valtaa ja ideologioita. The New York Times -lehti on nimittänyt häntä “kenties merkittävimmäksi elossa olevaksi intellektuelliksi”. Chomskyn alaa on kielitiede ja filosofia, ja häntä pidetään modernin kielitieteen perustajana.

Loppuunmyyty.