Tshetshenian sodat – hajoaako Venäjä?

Matthew Evangelista haastaa Moskovan esittämät Tshetshenian sotien oikeutukset tutkimalla sekä sotia itseään että niistä esitettyjä virallisia lausuntoja. Hänen mukaansa Venäjää ei niinkään uhkaa neuvostotyylinen hajoaminen kuin autoritaarinen keskittyminen, mikä saattaa…